Slide9
Slide1
Slide6
Slide9
Slide8
Slide4
Slide9
Slide2
Slide5

Persondata forening

Lokalhistorisk Forening for Kegnæs Sogn 

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Navne, adresser og telefonnumre er tilgængelige via hjemmesiden.
Ved fratræden slettes medlemmets navn og adresse fra medlemslisten.

Medlemslister
Foreningens medlemslister á jourføres årligt i august måned, når medlemmet har givet tilsagn om at fortsætte sit medlemsskab og har indbetalt sit kontingent til et af foreningens bestyrelsesmedlemmer.
Listerne indeholder navn, adresse samt eventuelt e-mailadresse på medlemmerne.
Ved udmelding slettes medlemmets navn, adresse og e-mailadresse fra medlemslisten.
Listerne er tilgængelige for bestyrelsesmedlemmerne.
Listerne er ikke tilgængelige for offentligheden.

Referater fra møder
Referater fra bestyrelsesmøder er tilgængelige for bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Udsendes via e-mail. Kan indeholde navne og adresser samt evt. stillingsbetegnelser. Må ikke offentliggøres.
Referater fra generalforsamling offentliggøres på foreningens hjemmeside.

E-mails
Indkomne e-mails er tilgængelige på Arkivet samt eksternt for arkivleder og hjemmesideredaktør.
Hvis e-mails sendes til flere, dog ikke bestyrelsesmedlemmer, -suppleanter samt arkivmedhjælpere, bruges funktionen “bbc”, så kun eget navn fremgår af e-mailen.

Skriftlige tilsagn
Skriftlige tilsagn foreligger på Modtagelseserklæringer, referater fra bestyrelsesmøder samt generalforsamlinger.
Ordstyrerens underskrift foreligger på referat fra generalforsamlinger fra og med 2019.

Hjemmeside – kegnaeslokalarkiv.dk
Personskildringer med navn og billeder offentliggøres, hvis accept er indhentet af pågældende selv eller evt. nærmeste pårørende, såfremt denne ikke er omfattet af Arkivloven.
Billeder af deltagere i foredrag, udflugter o.l., offentliggøres på hjemmesiden. Fjernes eller sløres på anmodning.