Slide9
Slide1
Slide6
Slide9
Slide8
Slide4
Slide9
Slide2
Slide5

Ammunition i vandet omkring Kegnæs

DUMPET AMMUNITION I HAVET OMKRING KEGNÆS

Den tyske delstatsregering har forespurgt os om vi har arkivalier vedr. dumpet ammunition.
Det har vi kke!

Har du eventuelt oplysninger om den dumpede ammunition hører lokalarkivet og den tyske deltstatsregering gerne nærmere herom. Vi er dig gerne behjælpelig med kontakten til den tyske delstatsregering.

Henvendelsen fra delstaten Schleswig-Holstein har følgende ordlyd:

Vi henvender os til jer på vegne af Melur, som er en arbejdsgruppe under den tyske delstatsregering i Schleswig-Holstein. Melur undersøger forekomster af dumpet ammunition i tysk farvand. I den forbindelse har de bedt os undersøge, om der findes materiale i danske arkiver, der kan belyse forekomst af ammunition i Flensborg Fjord og den sydlige indgang til Lillebælt. Vi er interesseret i oplysninger i perioden fra april 1945 til maj 1949.

Konkret kunne det være oplysninger, der stammer fra:

  • Øjenvidneberetninger – nedskrevne eller mundtlige, evt. fra nulevende personer men også mundtlige overleveringer
  • Artikler fra lokalaviser
  • Rapporter eller beretninger fra grænsebevogtningen 
  • Rapporter eller beretninger fra kystudkiksposter
  • Årsberetning fra fiskeriforeninger, lodser m.m.

Vi ved, at der i slutningen af april 1945 blev lastet gasammunition i Flensborg Havn, som blev dumpet ved Ærø. I den forbindelse er vi interesseret i evt. beretninger om dumpninger undervejs til Ærø. 

Vi har også dokumentation for, at en slæbebåd, Spree, bliver lastet med læk gasammunition og sejler ud i september og oktober 1945 og dumper ammunitionen, men der mangler information om, hvor dette sker.

Udover disse to episoder af dumpning er vi meget interesseret i alt information, I måtte have om dumpning af ammunition i ovennævnte periode i ovennævnte områder.

Har I brug for uddybende information, eller hvis noget er uklart, er I meget velkommen til at kontakte os.

Vi håber, at I har mulighed for at hjælpe os og ser frem til at høre fra jer.

Med venlig hilsen

Jørgen Kamp og Mette Holm Andersen

 

Det er sparsomt med oplysninger om den dumpede ammunition i vores lokalarkiv.

Vi har disse avisartikler:

Angående de tyske V1 og V2 raketter, så drev der en overgang mange ”runde bomber” (beholdere) iland på Kegnæs.

Raketterne blev opsendt og prøveskudt fra Peenemunde på Usedom. De havde retning og distance der svarede til den nord vestlige del af Østersøen (Kegnæs, Als). Her faldt de ned og igennem mange år tæredes raketterne hvorved tankene blev frigjort og drev væk.

Mange troede, at der var tale om sprængfarlige bomber.  Politiet blev alarmeret som tilkaldte minører, der sprængte resterne af “bomberne”. Det viste sig dog, at “bomberne” ikke var eksplosive.

Den fundne ammunition i vandet ved Grønmark Strand, menes at hidrøre fra Hørup Klint, hvor  der i en periode efter krigen blev demonteret bomber, granater og miner. Det er muligt at skibene som sejlede ammunition til Klinten har tabt eller smidt ammunition overbord, som så blev fundet af nogle drenge ved Grønmark.

 

*** O ***