Bolbroens historie og renovering i 2021

Bolbro betyder ”en bro der er lavet af kampesten”.

Under stormfloden i 1872 blev Bolbroen skyllet væk. Det ved vi fra beretninger fra dengang, møller Duus, fra Hartsø Mølle, med et spand heste ville forsøge at komme væk fra vandmasserne, men broen var skyllet væk. Efter stormfloden blev broen genopbygget med mere stabilt materiale.

Men tiden har slidt også denne bro og med nutidens store og tunge maskiner, var broen begyndt at trænge til fornyelse, og det er nu sket over en månedstid; fra 17. august til 17. september 2021. Den nye Bolbro står nu klar til at hjælpe de mange turister og tunge køretøjer over Hartsøens udløb.

Vi har fulgt arbejdet med fornyelsen af broen – se med på Peter Andersens fotos.

I den nordlige ende af Bolbroen står der en sten med inskription – en såkaldt Vildtbanesten. Vi henviser til Dansk Vejhistorisk Selskab, www. vejhistorie.dk/, der oplyser nærmere om vildtbanesten, bl.a. mange andre spændende oplysninger om fortidsminder.
I nærværende sammenhæng henviser vi specielt til Vejhistorie nr. 15 -
www.vejhistorie.dk/wp-content/uploads/2016/05/VEJHISTORIE-nr.-15-ver2.pdf.

På stenen står der C7 og PH og 1796 og det ved vi ikke rigtig hvad det passer efter, så er der nogen, der ved mere end vi ( det er jo meget sandsynligt), så hører vi gerne fra jer.
(Af sikkerhedsmæssige hensyn har vi lukket for kommentarer i form af indlæg og vi beder Jer derfor sende en mail direkte til et bestyrelsesmedlem – se kontaktoplysninger – ringe, sende en SMS eller måske besøge os på lokalarkivet, som har åbent 1. mandag i hver måned)

Vildbanesten - ligesom andre jordfaste fortidsminder - må ikke flyttes og det har betydet, at under renoveringen af Bolbroen, var det nødvendigt, at passe meget på, at der ikke blev rokket med stenen. Stenen blev derfor bundet fast!