GENERALFORSAMLING 2019

Lokalarkivet afholdt generalforsamling den 27. marts 2019

DAGSORDEN:

 1. Valg af ordstyrer - Arne Duus blev valgt.
 2. Valg af stemmetællere - Det fandtes indledningsvis ikke nødvendigt med stemmetællere.
 3. Formandens beretning - Resumerede det forgangne år og omtalte kommende aktiviteter bl.a. udflugten til Schackenborg.
 4. Regnskab ved kassereren - Regnskabet blev kort gennemgået - Likvid beholdning ultimo, kr. 27.460,60
  • Kontingent - Uændret for det kommende år.
 5. Arkivlederens beretning - Der havde været en stigende aktivitet og flere besøgende.
 6. Valg til bestyrelsen
  På valg var:
  • Formand Jens Bladt - Genvalgt
  • Arkivleder Kaj Woelke - Genvalgt
  • Sekretær Conni Ehlert Thomsen - Genvalgt
  • Foto- og presseansvarlig Peter Andersen - Genvalgt
 7. Valg til bestyrelsessuppleant
  På valg var:
  •Else Petersen - Genvalgt
 8. Valg af revisor
  På valg var:
  • Christian Kock - Genvalgt
 9. Indkomne forslag - Der var ikke indkommet forslag.
 10. EventueltDer blev ikke fremsat ønsker om drøftelser af emner uden for dagsordene.

Bestyrelsen
Lokalhistorisk Forening for Kegnæs Sogn

Efter generalforsamlingen var der foredrag ved
antropolog mag.art. Torben A. Vestergaard som fortalte om

"Teglværkerne ved Flensborg Fjord og teglværksfamilierne"

Det var et meget interessant foredrag - vi fik mange tankevækkende oplysninger om teglværkernes opståen og deres videre skæbne.
Gennem tiden har der været over 100 teglværker langs Flensborg Fjord, og teglværksslægterne har sat sig spor vidt omkring - også på Kegnæs.
Teglværksarbejderne er kommet fra nær og fjern, i både ind- og udland - og nogle af deres efterkommere bor i dag på Kegnæs.

Som sagt; det var meget interessant og satte mange tanker i gang blandt de fremmødte.