Det er spændende når lokalarkivet holder

"Åbent Arkiv"

den 1. mandag i hver måned

Besøg af Kaj Holm fra Nibe

Kaj Holm (tv) havde meget at fortælle og arkivleder Kaj Woelke havde travlt med at skrive guldkornene ned til  evig bevarelse i arkivet.

Ved "Åbent Arkiv" arrangementet den 1 april 2019 havde lokalarkivet besøg langvejs fra, nemlig af Kaj Holm fra Nibe, som er ud af  Kobbelgård-familien. Kaj Holm havde som dreng været på ferie på Kobbelgård, både i høst og i roetiden.

Det var rigtig hyggeligt at ha´ ham på besøg, og arkivet fik vist lige så meget at vide om ham og slægten, som arkivet kunne hjælpe ham med manglende oplysninger. Kaj Holm studerede bl.a. mange af arkivets fotos og billeder fra gamle dage.

Kaj Holm havde besøgt Kaj Verner Møller i Vestermark og her havde han fået en slægtstavle, som han havde kopieret i mange eksemplarer til hele familien. - og lokalarkivet. Det siger vi tak for.

Han havde også besøgt Ellen Hansen fra Kobbelgård, som nu bor i en pensionistbolig i Kobbelled her på Kegnæs.

Nu lidt om samhørigheden mellem Kaj Holm og Kobbelgård:
Hans mor, Kathrine Hansen var født på Kobbelgård 1913 og hans far Magnus B. Holm var fra Vester Vedsted.

Hans mor havde 11 søskende, nemlig:

  • Jørgen Hansen fra Kobbelgård
  • Maria R. Jepsen fra Østerby Skole
  • Hans Hansen fra Sønderby
  • Line Iversen fra Sønderby
  • Sofie Hansen fra Skovby
  • Samt Anne Marie
  • Kirsten Zenner
  • Mathias
  • Rikke
  • Annine

Under hans nuværende ophold her i det Sønderjyske, boede han hos familiemedlemmet, Christian Iversen i Høruphav.

oooOooo

 

METEORER OVER KEGNÆS

Meteorsten(Billedet er lånt fra "Ingeniøren")

Her fortæller Viggo Høj om meteor-stenene som faldt ned på Kegnæs i årene omkring 1934:

Pæ bache, var på sin ugentlige varetur med hesten Lise og sin brødvogn.
Nå…. men Pæ bache havde en bagerforretning og bageri i Østerby, i det hus som nu er Damkobbel 30.
Han var nået op til Damkobbel ved den ejendom, hvor Ejnar nu har sin flotte rosenhave. Pludselig kunne han høre et vislen og et sus hen over himlen og så en meget kraftig ildhale. Det var en meteor, som kom farende lige hen over hovedet på ham. Han blev jo da noget forbavset, men tænkte ikke videre over det.

Næste dag var han på varetur igen, han var nået ud til Skovvejen, nærmere op på det store bjerg ved Østergård. Dengang så bjerget ikke sådan ud som i dag, det var ikke gravet igennem. Husk på vi er jo tilbage i ca. 1934. Pæ bache sad på sin brødvogn og kørte på markvejen ind mod Østergård. Her sad han og fløjtede, da han pludselig ser en ”svejn” plet lidt udenfor vejgrøften. Han fik nok Lise standset og sprang af brødvognen ud på marken.

Her så han, at græsset var sveden rundt om tre sten, ja stedet var vel en halv meter i diameter. Den ene sten var større end de to andre og alle tre var kulsorte, og de var noget tungere end almindelige sten, da kom han pludselig i tanke om den meteor, som kom susende dagen før, da han var i Damkobbel. Det var jo de sten, som nu lå her på marken; sendt fra himlen eller hvor sådanne nu kommer fra. Pæ bache tog dem selvfølgelig med hjem og der blev da også snakket om dem i bagerbutikken.

Omkring 1950 var den opsigtvækkende historie også nået til Grønmark, hvor den kom Viggo Høj for øre. Han agede straks op til Østerby for at se stenene, som nu lå ude i haven over mod det hus, som tilhørte Sofus Nielsen. Det var lige noget for den nysgerrige Viggo. Men så gik der igen nogle år og nu var Pæ bache ikke mere på denne jord .
Viggo spurgte engang ved passende lejlighed lokalhistoriker Berthelsen om han vidste, hvor stenene var blevet af.
Berthelsen vidste det ikke, men mindedes at en lærer fra Åbenrå, som var interesseret i ”sten fra himlen”. Måske havde læreren taget dem med til Åbenrå.

Dette er historien, som Viggo Høj har fortalt til Peter (Post), da der var "Åbent hus på Lokalarkivet" i februar 2019.

oooOooo

I 2018 fik lokalarkivet et koloreret billede af Hagensig 10

Jørgen Valentin, Hjortspring museum, har foræret Arkivet et koloreret billede af Hagensig 10.
Det var en 
Mathiesen der købte billedet i Flensborg. Efter det oplyste skulle denne Mathiesen under den store tyske inflation have købt 3 sysmaskiner til hver af sine 3 døtre: Anne, Cathrine og Marie. Én af disse 3 døtre har foræret billedet til Jørgen Valentin.

HAGENSIG 10

oooOooo

 

DAGPLEJE PÅ KEGNÆS

Hans Jørgen Jessen var den første dagplejefar i Danmark, som var kommunalt ansat.
På nedenstående foto ses Hans Jørgen sammen med sine døtre. Helle som står til venstre - Henriette får sutflaske.
Hans Jørgen var fra Kegnæs og bor nu på Storetoft.
Han blev ansat ved Sydals Kommune i 1980 og var i dagplejen indtil 1983.
Efter 1983 faldt børnetallet, så der ikke blev brug for Hans Jørgen, men han nåede da at passe 4 børn samtidig med sine egne, flot klaret.
Han søgte andet arbejde og kom sidenhen ikke tilbage til dagplejen.

oooOooo

 

BESØG FRA BERLIN

Mandag, den 5. februar 2018 havde lokalarkivet besøg fra Berlin, det var Sandra og Sussi, som er børnebørn af Karen og Jens Skovmand fra Kegnæshøj.
Sandra og Sussi ville gerne vide noget om gården på Kegnæshøj og om Skovmand-slægten.
Mange af de unge mennesker på Kegnæs kender de to damer fra deres ungdom; der var altid fest i gaden, når de var på besøg hos Karen og Jens, som efter de havde solgt gården boede på det ”gamle posthus” i Østerby. De boede jo ellers i Berlin sammen med deres mor og far. Deres mor, Anne Grethe, kom til Berlin som ”Karolinepige” og blev så boende der.
Det var et rigtigt hyggeligt besøg og der blev opfrisket mange minder fra dengang.
Sandra og Sussi fik næsten alt det de søgte efter, så er der noget du søger, så besøg os på arkivet, vi hjælper gerne.

Sandra og Sussi higer og søger i gamle bøger.

Sandra og Sussi

oooOooo

 

Vi har jo som mange ved åbent på arkivet den første mandag i hver måned, og vi ved faktisk, at der er mange der ved det, for det ” vrimler ” ind med folk, som gerne vil dit og dat om deres familie.
Se nu her, sidst vi havde åbent, fik vi besøg af Rudolf Jørgensen, fra Fynshav.
Han er en ”gammel” Kegnæsser og gammel kan vi sige, for han er 80 år og er ved at skrive sine erindringer om sit fantastiske liv. Han manglede enkelte oplysninger som vi på arkivet selvfølgelig lå inde med.
Det blev en rigtig dejlig eftermiddag på arkivet, for han havde medbragt både ”knebnødder” og kaffe, og til sidst optrådte han også med et nummer om hans gode tøjhund; så sig ikke, at der ikke sker noget på vores arkiv - kig endelig forbi, for her mødes nemlig spændende mennesker - den 1. mandag i hver måned.