Siden halvøen fra 1615 blev ryddet for skov og opdyrket under hertug Hans den Yngre (1571-1622) har der været 4 møller i sognet, som nu alle er nedrevne.
Læs mere ...

Jens Bladt, senior, har samlet notater og optegnelser om ejendomme på Kegnæs og om disse ejendommes skiftende ejere og deres familerelationer.
Læs mere ..

Her finder du Jens Bladts fortællinger om de enkelte gårde og deres besiddere ordnet i alfabetisk efter adresse.
Læs mere ...

Her er en fortælling af Christian Paulsen der i juli 1918 vandrede Als rundt. Det er et lille øjebliksbillede af stemningen på Als og Kegnæs i juli 1918.
Læs mere ...