Siden halvøen fra 1615 blev ryddet for skov og opdyrket under hertug Hans den Yngre (1571-1622) har der været 4 møller i sognet, som nu alle er nedrevne.
Læs mere ...

Jens Bladt, senior, har samlet notater og optegnelser om ejendomme på Kegnæs og om disse ejendommes skiftende ejere og deres familerelationer.
Læs mere ..

Her finder du Jens Bladts fortællinger om de enkelte gårde og deres besiddere ordnet i alfabetisk efter adresse.
Læs mere ...

Her er en fortælling af Christian Paulsen der i juli 1918 vandrede Als rundt. Det er et lille øjebliksbillede af stemningen på Als og Kegnæs i juli 1918.
Læs mere ...

 

DUMPET AMMUNITION I HAVET OMKRING KEGNÆS

Den tyske delstatsregering har forespurgt os om vi har arkivalier vedr. dumpet ammunition.
Det har vi kke!

Har du eventuelt oplysninger om den dumpede ammunition hører lokalarkivet og den tyske deltstatsregering gerne nærmere herom. Vi er dig gerne behjælpelig med kontakten til den tyske delstatsregering.

Henvendelsen fra delstaten Schleswig-Holstein har følgende ordlyd:

Vi henvender os til jer på vegne af Melur, som er en arbejdsgruppe under den tyske ..... 

Der er mere til historien her ....

STORMFLODEN 1872

Umiddelbart efter stormfloden i 1872 - måske i 1873 - blev der trykt et lille hæfte, der berettede om stormfloden. Hæftet er oprindeligt trykt med gotisk skrift og trykt hos J. Cl. Pingel i Sønderborg.

Arkivleder Kaj Woelke har renskrevet beretningen i latinske bogstaver:

Om Stormfloden paa Kegenæs den 13. November 1872

De mange sørgelige beretninger, der foreligger om de forfærdelige ødelæggelser, som stormfloden den 13. november har anrettet trindt omkring ved Østersøens kyster, har opfyldt alles hjerter med bekymring og deltagelse. Men de færreste kender dog endnu ulykkerne i hele deres omfang eller kan gøre sig en klar forestilling om de gyselige lidelser, som de stakkels vandlidte har udstået og den forfærdelige dødsangst, hvori så mange af dem har været, og, det er i håbet om, at alt hvad der fremkommer til nærmere belysning heraf, yderligere vil vække interessen og sympatien for de vandlidte, at denne korte fremstilling nedskrives.

Du kan læse mere her