MØLLERNE PÅ KEGNÆS

Siden halvøen fra 1615 blev ryddet for skov og opdyrket under hertug Hans den Yngre (1571-1622)
har der været 4 møller i sognet, som nu alle er nedrevne.
Læs mere …

 

EJENDOMMENE PÅ KEGNÆS

Jens Bladt, senior, har samlet notater og optegnelser om ejendomme på Kegnæs
og om disse ejendommes skiftende ejere og deres familerelationer.
Læs mere ..

 

GÅRDENE OG DERES EJERE

 

Her finder du Jens Bladts fortællinger om de enkelte gårde og deres besiddere
ordnet i alfabetisk efter adresse.
Læs mere …

 

FORTÆLLING OM EN VANDRETUR I 1918

Her er en fortælling af Christian Paulsen der i juli 1918 vandrede Als rundt.
Det er et lille øjebliksbillede af stemningen på Als og Kegnæs i juli 1918.
Læs mere …

 

BOMBER OG PATRONER FUNDET PÅ STRANDEN VED KEGNÆS

I 1968 fandt man patroner og bombe på stranden ved Kegnæs.

Læs mere …