KONTAKTOPLYSNINGER

Arkivets åbningstider:
1. mandag i hver måned fra kl. 15 – 17
(hvis 1. mandag i måneden falder på en helligdag, flyttes den offentlige adgang til næstfølgende mandag) eller efter aftale med enten arkivleder: Kaj Woelke eller arkivets formand: Jens Bladt.

Adresse:
Kegnæs Forsamlingshus, Nørre Landevej 59, 6470 Sydals

Telefon:   7440 4945
E-mail:     kegnaesarkivet@gmail.com

Du er altid velkommen til at sende en e-mail til bestyrelsen pr. e-mail eller telefonisk.

Sydbank: reg.nr. 8010 – kontonr. 1302711

LOKALARKIVETS BESTYRELSE

Formand Jens Bladt
Mail: jens.bladt@bbsyd.dk
Tlf. 3123 5857

Næstformand Anne Marie Duus
Mail: am.a.duus40@gmail.com
Tlf. 2148 0210

Arkivleder Kaj Woelke
Mail: woelke@bbsyd.dk 
Tlf. 8161 5209

Sekretær Conni Ehlert Thomsen
Tlf. 2980 2955

Kasserer Søren Andersen
Tlf. 6167 3048

Fotograf og presse Peter Andersen
Tlf. 2622 5146

Medlem Hans Helmuth Lindemann
Tlf. 3020 4801

Vi håndterer persondata således:

Medlemslister
Listerne indeholder navn og adresse på medlemmerne.
Listerne er kun tilgængelige for bestyrelsesmedlemmerne.
Læs mere …

Modtagelsesblanketter
Når der afleveres arkivalier til det lokalhistoriske arkiv, udfyldes en modtagelsesblanket med de afleverede 
Læs mere …

LINKSARKIV.DK
Det er et landsdækkende arkiv – Læs mere ved at følge dette link

SKLA
Sønderborg
Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamarbejde

Årskontingent for medlemsskab er kr. 25 pr. person – det betaler sig!

Foreningens CVR-nr.: 38287613