Velkommen til hjemmesiden for Lokalhistoriske forening for Kegnæs Sogn

Arkivet blev påbegyndt i 1978, og siden har frivillige indsamlet dokumenter og billeder/fotos, for at dokumentere og synliggøre fortiden for fremtiden.

Kegnæs lokalhistoriske Forening blev stiftet i 1981 og har idag ca. 300 medlemmer.

Et medlemskab koster p.t. 25 kr./år og opkræves i perioden april til juni.

Foreningen driver det lokalhistoriske arkiv for Kegnæs Sogn, dvs. indsamler, registrerer, arkiverer, og formidler arkivalier, kort, billeder, bøger  mv. af lokalhistorisk interesse.

Foreningen afholder møder, foredrag, udstillinger og egnsvandringer.

Derudover arrangerer Lokalhistorisk forening årligt en forårsudflugt i samarbejde  med Kegnæs Efterløn- og Pensionistforening, Disse to foreninger står for udflugten på skift. Vi er med i samarbejdsorganisationen SKLA, der er et samarbejde mellem
Sønderborg Kommunes 14 Lokalhistoriske Arkiver.

Der er mange spændende oplysninger på SKLA´s hjemmeside og er absolut et besøg værd. Besøg hjemmesiden ved at følge dette link: www.skla.dk.

Smid ikke papirer og billeder væk!

Dine fotos og dokumenter kan være med til at tegne et billede af fortidens og nutidens Kegnæs for eftertidens generationer.

Det hele bygger på frivillighed – for dig der afleverer materiale til lokalarkivet og for de der holder liv i Lokalhistorisk forening for Kegnæs Sogn.

Læs mere …

KONTAKTOPLYSNINGER

Arkivets åbningstider:
1. mandag i hver måned fra kl. 15 – 17
(hvis 1. mandag i måneden falder på en helligdag, flyttes den offentlige adgang til næstfølgende mandag) eller efter aftale med enten arkivleder: Kaj Woelke eller arkivets formand: Jens Bladt.

Adresse:
Kegnæs Forsamlingshus, Nørre Landevej 59, 6470 Sydals

Telefon:   7440 4945
E-mail:     kegnaesarkivet@gmail.com

Du er altid velkommen til at sende en e-mail til bestyrelsen pr. e-mail eller telefonisk.

Sydbank: reg.nr. 8010 – kontonr. 1302711

LOKALARKIVETS BESTYRELSE

Formand Jens Bladt
Mail: jens.bladt@bbsyd.dk
Tlf. 3123 5857

Næstformand Anne Marie Duus
Mail: am.a.duus40@gmail.com
Tlf. 2148 0210

Arkivleder Kaj Woelke
Mail: woelke@bbsyd.dk 
Tlf. 8161 5209

Sekretær Conni Ehlert Thomsen
Tlf. 2980 2955

Kasserer Søren Andersen
Tlf. 6167 3048

Fotograf og presse Peter Andersen
Tlf. 2622 5146

Medlem Hans Helmuth Lindemann
Tlf. 3020 4801

Vi håndterer persondata således:

Medlemslister
Listerne indeholder navn og adresse på medlemmerne.
Listerne er kun tilgængelige for bestyrelsesmedlemmerne.
Læs mere …

Modtagelsesblanketter
Når der afleveres arkivalier til det lokalhistoriske arkiv, udfyldes en modtagelsesblanket med de afleverede 
Læs mere …

LINKSARKIV.DK
Det er et landsdækkende arkiv – Læs mere ved at følge dette link

SKLA
Sønderborg
Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamarbejde

Vi sælger bøger, postkort og “Kegnæs Filmen”
Læs mere …

Vi sælger bøger, postkort og “Kegnæs Filmen”
Læs mere …

Årskontingent for medlemsskab er kr. 25 pr. person – det betaler sig!

Foreningens CVR-nr.: 38287613