KEGBORG VOLDSTED

Kegborg Voldsted af en nærmest rund banke med en diameter på 21-23 meter.
Det er omgivet af en delvis vandfyldt grav på 6 meter i bredden. Banken, hvor fladen
på toppen er plan, hæver sig omkring 1 meter over den omgivende gravs bundkode.
Voldstedet er beklædt med græs. Voldgraven har i mange år været groet til med
siv og andre græsser, men nu har Ø-Gruppen som har med den del af Kegnæs at
gøre fået renset voldgraven op og nu kan man rigtigt se selve voldstedet.
Voldstedet blev undersøgt i 1956, hvor man overraskende opdagede, at voldstedet
er bygget oven på en gravhøj fra bronzealderen. Det er ikke fundet meget, der kan
hjælpe på dateringen af voldstedet, men dog nævnes et Kegborg i et dokument fra
1377, men om det er denne Kegborg vides ikke.
Men nu er voldstedet lagt fri og voldgraven er renset op så man rigtig kan se det
lille voldsted.

**O**