Slide9
Slide1
Slide6
Slide9
Slide8
Slide4
Slide9
Slide2
Slide5

Donationer

Lokalarkivet har i 2019 og 2020 modtaget donationer fra Velux-fonden og Traugott Møller Fonden

Donation fra Velux-Fonden

2019 gjorde Velux-Fonden det muligt for os at købe flere computere

Velux Fonden har i 2019 bevilliget Lokalhistorisk Forening for Kegnæs Sogn kr. 14.000 til anskaffelse af tre nye computere i anerkendelse af ældres frivillige indsats, idet Velux Fonden ønsker at tilskynde og opmuntre ældre mennesker til at realisere et længe næret ønske og gøre en aktive indsats sig selv og andre.

Lokalhistorisk Forening er Velux-Fonden taknemmelig for bevillingen, idet det gør foreningen uafhængig af lånte computere, og de nu to indkøbte bærbare pc´ere letter foreningens medlemmer under kurser i digital registrering af lokalarkivets arkivalier. Den stationære computer er meget velegnet ved arbejde med registrering og uploads til Arkiv.dk.

Donation fra Traugot-Møllerfonden

2020 gjorde Traugot-Møllerfonden det muligt for os at købe to brandsikrede skabe. Skabene er meget vigtige, idet vores vigtigste og unikke arkivalier nu opbevares mere sikkert.

Her ser vi situationsfotos, der viser hvorledes vi fik de ret tunge skabe på plads.