Velkommen til hjemmesiden for Lokalhistorisk forening for Kegnæs Sogn

Arkivet blev påbegyndt i 1978, og siden har frivillige indsamlet dokumenter og billeder/fotos, for at dokumentere og synliggøre fortiden for fremtiden.

Kegnæs lokalhistoriske Forening blev stiftet i 1981 og her idag ca. 300 medlemmer.

Et medlemskab koster p.t. 25 kr./år og opkræves i perioden april til juni.

Foreningen driver det lokalhistoriske arkiv for Kegnæs Sogn, d.v.s. at arkivet indsamler, registrerer, arkiverer, og formidler arkivalier, kort, billeder, bøger  m.v. af lokalhistorisk interesse.

Foreningen afholder møder, foredrag og udstillinger.

Derudover arrangerer Lokalhistorisk forening årligt en udflugt i samarbejde  med Kegnæs Efterløn- og Pensionistforening, Disse to foreninger står for udflugten på skift. Vi er med i samarbejdsorganisationen SKLA,
der er et samarbejde mellem Sønderborg Kommunes 14 Lokalhistoriske Arkiver. Der er mange spændende oplysninger på SKLA´s hjemmeside og er absolut et besøg værd.
Besøg hjemmesiden ved at følge dette link: www.skla.dk.

Smid ikke papirer og billeder væk!

Dine fotos og dokumenter kan være med til at tegne et billede af fortidens og nutidens Kegnæs for eftertidens generationer.

Det hele bygger på frivillighed – for dig der afleverer materiale til lokalarkivet og for de der holder liv i Lokalhistorisk forening for Kegnæs Sogn. Lokalarkivet er interesseret i personlige papirer så som attester, breve, dagbøger, næringsbreve, regnskaber, soldaterbøger, pas etc. Altså kort sagt papirer, der fortæller om enkeltpersoner og familier.
Det kan også være ejendomspapirer, bygningstegninger, skøder m.m. Også foreningspapirer som sports-, borger-, politiske- og kulturelle foreninger har interesse. Billeder med f.eks. portrætter af beboere i lokalområdet, sportsbegivenheder, skolebilleder, huse og gårde gør god gavn i arkivernes billedsamling. Det er svært at vide, hvad der kan have interesse om f.eks. 100 år.
Måske har de papirer, dokumenter, fotos m.v. du er ved at kassere interesse for vores efterkommere. Hverken du eller vi kan ikke vide det, og derfor vil vi opfordre dig til at kontakte lokalarkivet før du kasserer, så vi kan få en snak om, hvad der måske kan have interesse for eftertiden. Når du har afleveret dit materiale i arkivet , bliver det pakket i specielle arkivkasser, som giver de bedste muligheder for bevaring.
Materialet bliver også registeret, så interesserede kan finde frem til det … også om 100 eller 200 år.

Dit bidrag vil være med til at bevare historien for eftertiden og være med til at bevare den fælles lokale historie på Kegnæs.

Kontaktoplysninger
links og andet

Arkivets åbningstider:

1. mandag i hver måned fra kl. 15 – 17 eller efter aftale med:
arkivleder Kaj Woelke   eller
formand Jens Bladt.

(Hvis 1. mandag i måneden falder på en helligdag, flyttes den offentlige adgang til næstfølgende mandag)Adresse:
Kegnæs Forsamlingshus, Nørre Landevej 59, 6470 Sydals


E-mail:   kegnaesarkivet@gmail.com

Du er altid velkommen til at sende en e-mail til bestyrelsen: kegnaesarkivet@gmail.com
eller kontakte et bestyrelsesmedlem telefonisk.

Lokalarkivets bestyrelse:

Formand Jens Bladt
Mail: jens.bladt@bbsyd.dk
Tlf. 3123 5857

Arkivleder Kaj Woelke
Mail: woelke@bbsyd.dk 
Tlf. 8161 5209

Sekretær Conni Ehlert Thomse

Tlf. 2980 2955

Kasserer Jytte Lindemann

Tlf. 3020 8051

Fotograf og presse Peter Andersen

Tlf. 2622 5146

Medlem H.Helmuth Lindemann

Tlf. 3020 4801

Medlem Anna Margrethe Petersen

Tlf. 2045 3496

Årskontingent for medlemsskab er kr. 25 pr. person – det betaler sig!

LINKS:

Vi anbefaler at du også besøger siden ARKIV.DK Kegnæs Lokalarkiv er medlem af Sammenslutningen af Lokalarkiver i Sønderborg Kommune:
SKLA – Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamarbejde

Foreningens CVR-nr.: 38287613Lokalarkivet har i 2019 og 2020 modtaget donationer fra
Velux-fonden og Traugott Møller Fonden.

DONATION FRA VELUX-FONDEN

2019 gjorde Velux-Fonden det muligt for os at købe flere computere

Bærbare og stationær PC

Velux Fonden har i 2019 bevilliget Lokalhistorisk Forening for Kegnæs Sogn kr. 14.000 til anskaffelse af 3 nye computere i anerkendelse af ældres frivillige indsats, idet Velux Fonden ønsker at tilskynde og opmuntre ældre mennesker til at realisere et længe næret ønske og gøre en aktive indsats sig selv og andre.

Lokalhistorisk Forening er Velux Fonden taknemmelig for bevillingen, idet det gør foreningen uafhængig af lånte computere og de nu 2 indkøbte bærbare PC´ere letter foreningens medlemmer under kurser i digital registrering af Lokalarkivets arkivalier. Den stationære computer er meget velegnet ved arbejde med registrering og uploads til Arkiv.dk.

DONATION FRA TRAUGOT-MØLLERFONDEN

I 2020 gjorde Traugot-Møllerfonden det muligt for os at købe 2 brandsikrede skabe. Skabene er meget vigtige, idet vores vigtigste og unikke arkivalier nu opbevares mere sikkert.

Her ser vi situationsfotos, der viser hvorledes vi fik de ret tunge skabe på plads.

Levering lige til døren.
Levering lige til døren.
Hvert skab vejer 175 kg - så der skal tages fat !!

Håndtering af persondata i
Lokalhistorisk Forening for Kegnæs Sogn
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Navne, adresser og telefonnumre er tilgængelige via hjemmesiden.
Ved fratræden slettes medlemmets navn og adresse fra medlemslisten Medlemslister
Foreningens medlemslister á jourføres årligt i august måned, når medlemmet har givet tilsagn om at fortsætte sit medlemsskab og har indbetalt sit kontingent til et af foreningens bestyrelsesmedlemmer.
Listerne indeholder navn, adresse samt eventuelt e-mailadresse på medlemmerne.
Ved udmelding slettes medlemmets navn, adresse og e-mailadresse fra medlemslisten.
Listerne er tilgængelige for bestyrelsesmedlemmerne.
Listerne er ikke tilgængelige for offentligheden.

Du kan læse mere her . . .