"Åbent Arkiv"

Første mandag i hver måned

Kig indenfor og læs om de besøg vi har haft.

Vore udflugter i 2019, 2018 og 2017

Her kan du læse om - og se fotos - fra vore udflugter.

Udstillingsmontre

Vores udstilling i Kegnæs Fyr

Den 16. maj 2019 blev det nyrenoverede fyr taget i brug. Sønderborg Kommune havde bl.a. opsat 2  meget fine udstillingsmontre.

Den 23. oktober 2019 holdt
Mogens Johansen et yderst interessant foredrag om
Midde og Christian Vogts 

liv og levned under Den Store Krig 1914 - 1919

Mogens Johansens foredrag tog udgangspunkt i Middes dagbøger og deres brevveksling under Christians deltagelse og fangenskab under den store krig 1914 - 1919. Det var et særdeles interessant foredrag - eller levende fortælling - der gav tilhørende et lille glimt ind i tidsperioden 1914 - 1919.

Vi vil opfordre læseren til at besøge Mogens Johansens hjemmeside, hvor Mogens Johansen også fortæller om Midde og Christians liv.

Midde og Christian boede på Toftegård, Asserballeskov, fra 1913 til midt i 1960´erne.

LOKALARKIVET HAVDE BESØG AF MANGE SPÆNDENDE GÆSTER

"Åben Ø"

Den 2. juni 2019 var der "Åben Ø" på Kegnæs. Vi benyttede lejligheden til også at holde "Åbent Arkiv".
Vi fik besøg af over 50 gæster og vi fik mangen en god snak - det var rigtig dejligt.

INDVIELSE AF
BRANDSTATIONEN

Den 12. oktober 2019 - på en dejlig solskinsdag - blev den nye brandstation indviet - næsten på stationens 84 års fødselsdag.
Den 24. november 2016 brændte den gamle brandstation, Det var kun muligt at redde brandvæsenets biler og brandmændenes tøj.
Af ruinen rejste    .....   der er lidt mere omtale her

Vores jubilæum i 2018

Se mere ...

Sven Jensen, blev den første i Danmark der begyndte at høste vinterbyg de sidste dage i juni 2019.

Vandindholdet var på 14,5% så det var meget tilfredsstillende. Sven og sønnen Jørgen, som kører mejetærskeren, kom da også i flere aviser og fagblade, så god reklame for Kegnæs.

Kaj Nielsen, Sønderkobbel her på Kegnæs, fik ved Ringriderfesten den 7. juli 2019 overrakt 55 års medaljen.

Kaj er 72 år og har reddet med i alt 55 år, det er der ingen der tidligere har gjort. Kaj fik overrakt medaljen af Jesper Petersen.

Kajs trofaste hest, Gismo.

Stort tillykke til Kaj herfra.